Magic Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để giải quyết Mahjong theo chủ đề ma thuật này, bạn có một thầy phù thủy, người với cây đũa phép mạnh mẽ của mình sẽ giúp bạn chọn những con chip giống nhau và nối chúng với nhau để chúng biến mất và do đó, bạn có thể tiếp tục tạo thành cặp cho đến khi bạn xóa màn hình.