Magic Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

sinh vật màu xanh và khối nhỏ này dành hầu hết ngày chạy qua một trở ngại đường đông đúc và bẫy chết người. tất cả các bạn nên tránh chúng và đạt được kết thúc vẫn là duy nhất.