Mad Digger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải tìm được một kho báu dưới lòng đất, do đó bạn phải tìm sự giúp đỡ từ các máy xúc điên, khi một người bắt đầu đạt đỉnh điểm, không biết khi nào dừng.