Mad City Prison Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một cuộc bạo loạn trong nhà tù và họ chỉ có một người tự tin để ngăn chặn anh ta, bạn. Được trang bị súng tiểu liên và được bảo vệ bởi áo chống đạn, bạn sẽ đi qua hành lang của nhà tù và các nơi khác trên thế giới hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt để kiếm tiền và không ngừng tiến tới chiến thắng.