Mad Boss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính ưu tú ở giữa một cuộc chiến tranh. Kẻ thù không ngừng để bắn bạn, nhưng bạn phải thể hiện đủ máu lạnh đặt bạn trong một khu vực an toàn, chỉ lổ nhìn trộm của bạn và bắn. Mỗi nhiệm vụ có một số cụ thể về thương vong mà kết quả. Bạn càng, các rủi ro hơn nó sẽ là giai đoạn tiếp theo.