Lunchtime Slacking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này rất thích tận dụng thời gian ăn trưa để thoát khỏi trò chơi nghĩa vụ học của họ. Nhưng hãy cẩn thận rằng giáo viên không bị bắt, hoặc vui vẻ sẽ kết thúc.