Lucky Life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào làn da của một cá nhân kỳ dị, người phải vượt qua một loạt các màn hình, trong đó, để phạm sai lầm trong chuyển động của họ, sẽ phải chịu một kết cục ngoạn mục. Vì vậy, điều này không xảy ra, bạn sẽ phải nhảy qua cưa máy, đi dưới bom và tránh giáo và dao.