Love Draw

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các vòng tròn màu đỏ và màu xanh đang yêu, họ không thể đứng xa. Hãy là một người Samaritan tốt và sử dụng sự khéo léo, trí tưởng tượng và "con chuột" để vẽ những con đường có thể được tái khám phá. Luôn tuân theo luật trọng lực.