Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn bị mất trong một thành phố lớn, nhưng đó là điều tối thiểu của các vấn đề của bạn. Ngoài ra còn có một đám zombie đói đi bộ trên đường phố để tìm kiếm một bộ não bùng nổ vào miệng. Bạn phải sử dụng tất cả các loại vũ khí có sẵn để bảo vệ chính mình và tiêu diệt chúng mà không cần lòng thương xót. pacogames