Loonride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thật là may mắn khi trong chuyến đi khinh khí cầu, xương rồng khổng lồ bắt đầu mưa. Nhưng đó là cách sống. May mắn của nhiều đám mây có sẵn trong chuyến đi sẽ phục vụ như một lá chắn để tránh bị thủng.