Longcat Journey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận con mèo này là tất cả các cá của mỗi màn hình để đi đến phát triển và đạt đến cầu thang thoát. Hãy cẩn thận và tránh những cạm bẫy mà bạn sẽ tìm thấy.