Logicheck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này suy nghĩ bạn có nhiều hình dạng hình học màu xanh mà phải được nhuộm hoàn toàn. Làm thế nào để tôi nhận được?, Thao tác hoops bạn sẽ tìm thấy các góc. Bạn nên kết hợp chúng một cách thông minh cho lớp vỏ màu xanh lá cây hoàn toàn và mở rộng thành công.