Little World Jelly's

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sinh vật nhỏ bé này đang xoay tròn không ngừng vì hành tinh nuốt gelatin như thể không có ngày mai. Tuy nhiên, để ăn nó trước khi bạn sẽ phải đột biến bằng cách mua lại màu sắc của mảnh mong muốn. Và bạn càng ăn nhiều, nó sẽ càng nhanh và càng phức tạp, nó sẽ thay đổi âm thanh vào đúng thời điểm.