Little Shop of Treasures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn muốn mở một doanh nghiệp mới trong thị trấn này, nhưng trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên truy cập vào cuộc thi và tìm kiếm trong số tất cả các đối tượng được bán những đối tượng xuất hiện trong danh sách của bạn. Một trò chơi quan sát xác thực bao gồm các cửa hàng đồ cổ, làm vườn hoặc ma thuật, trong số những người khác.