Little Nails Problems

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này có một cái gì đó bàn tay thô ráp và móng do hư hỏng. Tới cắt sửa móng tay, nơi cô sẽ làm phép lạ và chân tay.