Little Cat Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm cho phòng khám thú y này chuyên về mèo. Chỉ những con mèo có màu sắc khác nhau với các bệnh giống hệt nhau mới xuất hiện trong truy vấn của bạn. Vết thương, cảm lạnh hoặc ký sinh trùng. Đối xử với mỗi người trong số họ với tình yêu và nhận được chúng ra khỏi thực hành của bạn như chữa khỏi như hạnh phúc. Sau khi tất cả, họ xứng đáng với nó.