Little Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này bạn cố gắng để điền vào bất kỳ khoảng trống tung ra nhái của khối ban đầu, nó không đứng yên và đi ra. Sử dụng tài thiện xạ của bạn để phù hợp với người đầu tiên và ngăn không cho nó bị nghiền nát. Nếu ngoài bạn thu thập tất cả các ngôi sao, tốt hơn nhiều.