Linker Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào da của chiến binh này trong cuộc chiến liên tục chống lại các sinh vật khủng khiếp mà muốn xâm chiếm vương quốc của mình. Trên bảng dưới đây, bạn phải đoàn kết tất cả các mảnh cùng màu để chiến binh tấn công kẻ thù của mình. Khi bạn tích lũy nhiều cùng màu, bạn sẽ nhận được một sức mạnh thêm mà chắc chắn sẽ làm cho bạn chiến thắng.