Linked Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này bạn phải tham gia vào một sinh vật đường mà tổng số nhiều hơn hai. Họ biến mất và làm phát sinh kết hợp có thể khác, mà sẽ trao giải nhiều điểm và hạnh phúc.