Link Letters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Học trong khi vui chơi với trò chơi tạo từ này. Ở phần trên bạn có một số ô trống mà bạn sẽ phải điền bằng cách kết hợp các chữ cái bạn có ngay bên dưới. Với mỗi nhóm ba hoặc bốn từ có thể được hình thành. Ghép các viên gạch chính xác để xem nó là cái nào.