Line Climber

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bằng cách nảy và nảy, quả bóng này phải lên đến đỉnh của màn hình. Nhưng nó sẽ không dễ dàng, bởi vì con đường lên sẽ bị cản trở bởi bẫy, nền tảng tăng vọt và các rogues khác. Nếu bạn cũng quản lý để thu thập tất cả các ngôi sao hiện tại, tốt hơn cho điểm số của bạn.