Lily's Jellies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu kẹo là điều của bạn, bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời với bảng điều khiển này nhóm kẹo bằng màu sắc và hình dạng. Một khi bạn làm điều đó với tối thiểu là ba, họ bùng phát và nhường đường cho nhiều bánh kẹo khác. Và như vậy, kẹo caramel, có một khó tiêu ngọt ngào.