Li'l Gideon Shrinks Back

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các ác Li'l Gideon có Dipper và Mabel lùn Gravity Falls. Bây giờ chuyển đổi thành hai chí, họ phải sống một cuộc phiêu lưu tuyệt vời để đối mặt với các loài côn trùng khổng lồ và các bước chiều cao không thể đạt được.