Lighty Bulb Round 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đôi khi ánh sáng một bóng đèn là không dễ dàng như nó có vẻ. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sử dụng bộ não của bạn và tìm ra sự kết hợp cần thiết để sau đó có thể bấm công tắc và ánh sáng được làm đầu tiên.