Lightning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải NHANH hơn @ các máy tính đặt thẻ cao hơn hoặc thấp hơn trong đống như bạn cho biết. Khi bạn thoát khỏi một thẻ xanh, bạn có thể đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn và những gì bạn muốn.