Light Rays

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải đảm bảo rằng các chùm ánh sáng tiếp xúc bóng đèn, mà cần phải kết hợp các gương bạn có lúc xử lý của bạn, đặt chúng một cách chính xác và đúng hướng. Mỗi thử thách là phức tạp hơn trước đó và do đó đòi hỏi khắt khe hơn.