Life: The Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quá trình của cuộc sống, từ sơ sinh đến chết, đi ở tốc độ đầy đủ trước mắt bạn. Nó sẽ chỉ cung cấp cho bạn đủ thời gian để đối mặt với trò chơi mà mỗi giai đoạn đề xuất: Ra khỏi bụng mẹ, bóc mụn trên khuôn mặt của bạn, học toán hoặc đặt thuốc cho bệnh thấp khớp, trong một vài ví dụ khác.