Liberators 2050

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vào năm 2050, những người máy từng bảo vệ loài người đã quay lưng lại với họ. Ai đó phải khắc phục vấn đề, mặc dù trước đây nó phải đối mặt với tất cả những cỗ máy giết người này. Đó là bạn, một cảnh sát của tương lai với bàn tay thép và là người có ý định thực thi công lý bằng mọi giá.