Letter Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi cổ điển của Mahjong, trong đó bạn sẽ phải xác định vị trí các cặp gạch giống hệt nhau và tham gia cùng chúng. Bạn đã biết rằng những thứ này không thể được bao quanh bởi những con chip khác, cũng không phải dưới tất cả những con chip khác. Đóng góp của tiểu thuyết là các biểu tượng hoặc bản vẽ thông thường đã bị thay đổi bởi bảng chữ cái hoàn chỉnh.