Let's Play Simulator 2016

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người dùng YouTube với một sứ mệnh: để đạt được một triệu tín đồ. Bạn sẽ phải chơi thẻ của bạn ngay, chấp nhận đề nghị và các trò chơi ngay để thúc đẩy. Nếu không, bạn sẽ mất theo và do đó tiền.