Let's Bubble It, Steven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Steven vũ và bạn bè của ông được dành riêng để khởi động bong bóng để một bảng điều khiển. Ý tưởng là giống như những người được nhóm lại trong threes và biến mất để lại chỗ cho nhiều hơn bong bóng, nếu có thể.