Lethal Brutal Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngoạn mục cuộc đua xe trong đó bạn sẽ không chỉ là nhanh nhất tại các bánh xe cũng phải sử dụng vũ khí của bạn để bắn đối thủ của bạn.