Let Me Grow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những hoa cúc xinh đẹp này cần nước để có thể sống và phát triển, nhưng tưới nước chúng sẽ không dễ dàng. Bạn sẽ phải sử dụng tất cả khối lượng não của bạn và sự khéo léo của bạn để giải quyết các câu đố sau đây và nhận được nước để đạt được tất cả những bông hoa làm cho sự kết hợp đúng.