Lemmy vs Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lemmy là một người cứng rắn và có một vấn đề: Thăm nghĩa trang thành phố, đã đột nhiên được bao quanh bởi zombies đói. May mắn ông đã có trên súng tiểu liên của mình. Đã đến lúc phải sử dụng nó và không để lại đứng một Undead duy nhất.