Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lemmy là một người cứng rắn và có một vấn đề: Thăm nghĩa trang thành phố, đã đột nhiên được bao quanh bởi zombies đói. May mắn ông đã có trên súng tiểu liên của mình. Đã đến lúc phải sử dụng nó và không để lại đứng một Undead duy nhất.