Lemmings Sling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có vài kiểu hộp không ngừng chuyển động. Và bạn có rất nhiều sinh vật lông mà bạn cần phải đặt trong những hộp trong một thời gian nhất định. Làm thế nào để làm gì?, Bởi vì sử dụng một súng cao su và mục tiêu rất tốt.