Legendary Fashion Cleopatra

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tận dụng kỹ năng hùng biện huyền thoại của mình, nữ thần vĩnh cửu của Ai Cập, Cleopatra, sẽ hiển thị bí mật vẻ đẹp của cô vẫn bất tử và định dạng nó trong đá. Trang điểm, tóc, quần áo, hạt. Mất lưu ý nếu một ngày bạn dám thể Faranoa và có ý định để theo kịp phí.