Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến thành phố tội phạm, nơi bạn có để hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, kiếm tiền với họ và mở rộng và nâng cấp vũ khí của bạn. Bạn sẽ sử dụng nó mà không có lòng thương xót đối với thế giới ngầm xám clonic và đang chờ bạn trong bóng tối để acribillarte ít shot và bạn bỏ qua bạn.