Lay Eggs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gà mái này có khả năng di chuyển rất nhanh, và nó là khẩn cấp để đạt được chuồng gà. Nhưng con đường đầy chướng ngại vật và dốc. Cách duy nhất để phá vỡ chúng là đẻ trứng lần lượt để chúng nhấc nó lên khỏi mặt đất và giúp nó tiến về phía trước.