LavaNoid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để chơi Arkanoid cổ điển nhưng từ bên trong một ngọn núi lửa, với dung nham đang cháy rất gần tỏa nhiệt? Hãy đoán nó bằng cách chơi trò chơi gây nghiện này, vì nó đã là một nghi thức ngon miệng, bạn phải phá hủy các khối bằng cách ném một quả bóng và cố gắng làm cho nó quay tròn mỗi khi tôi trở về với bạn. Không có gì mới, nhưng rất buồn cười.