Latina Princess Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ mà nhiệt độ tăng cao ở Seville, công chúa Latinh này cần một sự thay đổi kiểu tóc. Alisa, cắt, biến dạng, vết bẩn và làm những gì bạn hài lòng với mái tóc của bạn cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.