Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó giúp hai castaways những tồn tại lâu ngày trên một chiếc bè của lũa trong đại dương. cây để có được cây nguyên liệu, xây dựng một cầu cảng nhỏ, làm cho một ngọn lửa nhỏ để giữ ấm và bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công cá mập.