Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là người lính cuối cùng sẵn sàng giết những kẻ khủng bố đã xâm chiếm thành phố. Cánh tay của mình và đi ra ngoài cho họ trong trò chơi mạnh mẽ và thú vị này.