Lamborghini Drifter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đã luôn luôn muốn lái một chiếc Lamborghini, bây giờ bạn có cơ hội bạn không nên bỏ lỡ. Chọn mô hình mà bạn thích và đi qua những con đường sắp xếp cho bạn. Tăng tốc, bám càng và sống mãnh liệt và hoàn toàn tốc độ nhờ thực tế với ba chiều.