Lambo Drifter 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn luôn muốn lái Lamborghini, bây giờ là lần thứ ba bạn có cơ hội mà bạn không nên bỏ lỡ. Chọn mô hình mà bạn thích nhất và đi qua những con đường được sắp xếp cho bạn. Tăng tốc, trượt và sống tốc độ mạnh mẽ và hoàn toàn thực tế nhờ vào ba chiều.