Ladybug Ski Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ladybug sử dụng mùa đông để dành thời gian cho một trong những đam mê của mình, trượt tuyết. Đối với điều này bạn sẽ không chỉ cần một số ván trượt, mà còn là một bộ quần áo phù hợp và một make-up sẽ đi cùng với một trong đó sẽ là một gốc xuống núi cạnh tranh cao. Tham gia chọn quần áo, trang điểm và đặc biệt là trượt tuyết với bọ rùa.