Ladybug and Cat Noir Love Notes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ladybug và Cát Noir muốn thực hiện một cuộc hẹn với một cậu bé, nhưng nhút nhát và đã quyết định làm như vậy bằng thẻ. Giúp họ để lựa chọn thiết kế tốt nhất, các văn bản hấp dẫn nhất và bản vẽ, những bộ quần áo phải.