L.A. Rex Mobile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con khủng long T-Rex khốc liệt trên đường phố Los Angeles trong tự do hoàn toàn và với một mục đích duy nhất: Để tiêu diệt càng nhiều càng tốt và nuốt mỗi con người ai là người trong đường đi của nó. Unmercifully.