Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một con khủng long T-Rex khốc liệt trên đường phố Los Angeles trong tự do hoàn toàn và với một mục đích duy nhất: Để tiêu diệt càng nhiều càng tốt và nuốt mỗi con người ai là người trong đường đi của nó. Unmercifully.