Kungfu School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để tốt nghiệp với danh dự trong trường Kung-Fu, trước tiên bạn sẽ phải giành chiến thắng một vài trận đấu chống lại sinh viên của dòng truyền thừa đa dạng và lập dị nhất. Mỗi lần bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tích lũy tiền mà bạn có thể cải thiện đội của bạn và vượt qua từ sinh viên để làm chủ võ thuật.