Kugeln.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một môi trường của các định dạng hiệu ứng chiến multijador và các nền tảng liên tục. Bắn tất cả hoặc xây dựng các bức tường để bảo vệ bạn từ vỏ của những người khác.