Kogama : Zoo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong vũ trụ miễn Kogama bạn có thể di chuyển bất cứ nơi nào mà bạn thích, và làm thế nào bạn muốn, với dáng vẻ của một người đứng đầu vuông lớn trẻ em. Lần này bạn sẽ ghé thăm vườn thú, một đầy sao bất động và động vật hình chữ nhật ẩn bạn phải đi săn. Sự cạnh tranh quá lớn, do đó, không dawdle và chạy nhảy mà không dừng lại.